ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ธ.ค. 57 ถึง 04 ธ.ค. 57 กิจกรรมเดือนธันวาคม
2 ธันวาคม 2557 สช/สำนักงานเขต/ทหาร/ชุมชน/โรงเรียน ร่วมพัฒนาชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราช เวลา 08.30 น.
25 พ.ย. 57 ถึง 29 ธ.ค. 57 กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน
25 พฤศจิกายน 2557  พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 นักเรียนทุกคนแต่งลูกเสือและยุวกาชาด
29 พฤศจิกายน 2557  เวลา 08.00-12.00 น. ประธานและเลขานุการเครือข่ายผู้ปกครองทุกห้อง รวม 122 คน ประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน