รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
143 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ถนนเคหะร่มเกล้า ซอยเคหะร่มเกล้า 42   แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์โทรศัพท์ 02-5439568 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :