ติดต่อเรา
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
143 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ถนนเคหะร่มเกล้า ซอยเคหะร่มเกล้า 42   แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เบอร์โทรศัพท์ 02-5439568 เบอร์โทรสาร -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน