ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
1.3 ตารางสะสมงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.99 KB 48336
1.2 ภาพการดำเนินงาน 48430
1.1 แบ่งปันความดีงาม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.41 KB 48087
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 48127
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 48391
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 48295
โปรแกรม Desktop Author 48127
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 48455
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 48472
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 48280
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 48384
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 48342
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 48206