ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 587
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 194
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 546
โปรแกรม Desktop Author 259
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1470
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 300
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 213
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 297
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 291
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 167