ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 617
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 212
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 568
โปรแกรม Desktop Author 276
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1493
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 316
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 232
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 316
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 323
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 181