ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 573
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 187
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 539
โปรแกรม Desktop Author 254
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1463
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 290
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 210
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 291
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 285
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 163