ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 (Update16 พ.ค.62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.79 MB 2
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 631
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 229
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 583
โปรแกรม Desktop Author 289
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1506
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 328
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 245
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 329
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 336
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 195