ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 591
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 197
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 550
โปรแกรม Desktop Author 262
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1474
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 305
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 216
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 301
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 295
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 169