ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 (Update16 พ.ค.62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.79 MB 9558
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 10188
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 9765
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 10094
โปรแกรม Desktop Author 9802
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 11014
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 9841
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 9752
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 9836
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 9851
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 9711