ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 (Update16 พ.ค.62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.79 MB 66
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 693
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 291
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 624
โปรแกรม Desktop Author 332
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1546
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 369
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 283
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 366
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 379
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 237