ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 598
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 200
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 559
โปรแกรม Desktop Author 270
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1483
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 309
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 224
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 304
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 307
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 173