ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 (Update16 พ.ค.62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.79 MB 22
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 652
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 247
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 602
โปรแกรม Desktop Author 308
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1523
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 347
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 261
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 346
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 354
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 214