ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 611
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 206
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 566
โปรแกรม Desktop Author 274
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1490
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 313
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 231
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 313
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 318
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 178