ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 (Update16 พ.ค.62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.79 MB 34
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 669
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 277
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 615
โปรแกรม Desktop Author 324
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1531
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 359
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 273
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 358
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 366
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 225