ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 582
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 192
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 543
โปรแกรม Desktop Author 258
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1468
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 296
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 211
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 293
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 289
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 165