ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
E-Book นิทาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 403.96 KB 606
โลโก้โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 204
สื่อการสอนเรื่องข้อมูล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 700.5 KB 562
โปรแกรม Desktop Author 273
คู่มือการสอนการทำสื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1487
แบบทดสอบเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(เว็บไซต์) 312
ใบงานเรื่องกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 228
ใบงาน เรื่อง paint Word Document ขนาดไฟล์ 118.45 KB 308
ใบงาน เรื่อง paint Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.47 KB 312
เว็บไซต์ CAI การสอนทำ PowerPoint 177