ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การประกาศผลสอบนักเรียน
***ประกาศจากโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง***
***จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศผลสอบและการรับผลการเรียนให้ทราบ ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
และประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก (ห้องเรียนสองภาษา)
***ในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ทางเฟชบุ๊คของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและเว็บไซต์ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง http://www.klbs.ac.th/
2. ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ทางช่องทางไลน์กลุ่มของห้องเรียน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับเอกสารทางการเรียนในวันเปิดภาคเรียน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ให้ติดต่อรับเอกสารฯ จากครูประจำชั้น (ครูประจำชั้นจะแจ้งให้ทราบทางไลน์ห้องเรียน)
4. กรณียื่นคำร้องขอย้ายนักเรียนตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ให้รับเอกสารในวันเปิดภาคเรียน
5. ส่วนท่านที่มีความจำเป็นจะต้องมาติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรง ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยมาด้วย และใช้เจลแอลกอฮอลล์ที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
***หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางเฟชบุ๊คอีกครั้ง ขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางเฟชบุ๊คของโรงเรียน***......
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,20:23   อ่าน 1606 ครั้ง