ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ปีการศึกษา 256
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังดำเนินการรับสมัครนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ โดยให้กรอกข้อมูลนักเรียนในแบบฟอร์มการรับสมัครออนไลน์ ให้ครบ และให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆมาเขียนใบสมัครในวันเปิดเรียน จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของนักเรียน
***โดยสามารถทำการกรอกข้อมูลการสมัครเรียนได้โดยการสแกนคิวอาร์โค๊ด
 
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564,14:31   อ่าน 558 ครั้ง