ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
(วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)
 ***นายวิรัตน์  ตรงแก้ว  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ   ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
***โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวันลอยกระทง  การแสดงบนเวที  การประกวดทำกระทงของนักเรียน  เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย  ตลอดจนฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,09:50   อ่าน 193 ครั้ง