ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เปรมฤดี ภูชาดึก (เปรม)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 19
อีเมล์ : joyjoy22.ru@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009358243316
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เรียล โนเบิล จำกัด
ตำแหน่ง : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 144/13 คลองจั่นเพลส ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ก.พ. 2555,12:04 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.234.197


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล