ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม
(วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562)
***นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบพระคุณ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ปันน้ำใสจากใจเซฟ ในชื่อโครงการ “ปันน้ำใสจากใจเซฟ” SAFE TO SCHOOL จำนวน 27 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 159,300 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย 
***ในการนี้ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,20:33   อ่าน 216 ครั้ง