ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
  (วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562)

***นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
***ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

 

โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,18:06   อ่าน 159 ครั้ง