ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
 (วันศุกร์ ที่ 31พฤษภาคม 2562)
*** นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก และชวนพ่อแม่เลิกเหล้า” ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และสารเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน มีการเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ประกวดกิจกรรมทางวิชาการ
***ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,21:58   อ่าน 123 ครั้ง