ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้การใช้ชุดทดสอบอาหาร
(วันศุกร์ ที่ 31พฤษภาคม 2562)
*** นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู นำนักเรียนเข้ารับการอบรมการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นให้กับอาสาสมัครเครือข่ายโรงเรียนที่ 38 ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบอาหารและได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,22:02   อ่าน 132 ครั้ง