ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
(วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562) 
***นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูให้การต้อนรับ นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา นายชนภัทร์ ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และคณะ ได้มาติดตาม และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง ในการนี้ทางโรงเรียนฯได้รับคำชมเชยถึงการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน นักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย มีความตั้งใจทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดได้ดีมาก
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
***ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,22:08   อ่าน 269 ครั้ง