ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
 (วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562)
*** นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ประกวดกิจกรรมทางวิชาการ
***ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,22:28   อ่าน 229 ครั้ง