ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นางสาวยุพดี จรุงกลิ่น ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสุภจิรา นาคโต ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยม โรงเรียน
(วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562) 
***นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูให้การต้อนรับ นางสาวยุพดี จรุงกลิ่น ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสุภจิรา นาคโต ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มาติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก รอบ 4 โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ในการนี้ทางโรงเรียนฯได้รับคำชมเชยจากท่านศึกษานิเทศก์ ถึงเรื่องการจัดเตรียมมาตรฐานด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
***ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,10:08   อ่าน 441 ครั้ง