ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจในการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
***นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรของโรงเรียนฯ คุณประสาท จันทรโชติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้การต้อนรับ นายธรรมศักดิ์ กำมะณี นางณัฐชนัญ พาภินโย นางผกาวรรณ นันทวิชิต นายเศรฐวรรษ พัฒน์สุวรรณ และนางสาวยุพดี จรุงกลิ่น ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในการนี้นางสาววันดี ศิริพงศ์ติกานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และ นายชนภัทร์ ทบศรี ศึกษาธิการเขตลาดกระบัง ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจในการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,10:16   อ่าน 673 ครั้ง