ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
(วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562) 
***นายนเรศ เดชผดุง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครูให้การต้อนรับ นางสาวสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ในการนี้ได้รับคำชมเชยถึงการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ (สมศ.) และนักเรียนมีระเบียบวินัยดีมาก
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังยินดีต้อนรับ และขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
***ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,10:21   อ่าน 346 ครั้ง