ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย พบปะนักเรียน
(วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง และรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย พบปะนักเรียนและแสดงความชื่นชมถึงความมีระเบียบวินัยของนักเรียน และแนะนำครูบรรจุใหม่ 4 ท่าน ครูฝึกสอน 2 ท่าน
***ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,15:20   อ่าน 121 ครั้ง