ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย และคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย และคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนแจ้งให้ทราบในการสอนเสริมให้นักเรียนในวันเสาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
***ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,15:23   อ่าน 125 ครั้ง