ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะครู จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
(วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะครู จัดกิจกรรมวันลอยกระทง
>> โดยมีกิจกรรมการลอยกระทง การแสดงบนเวทีของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
>> เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ตลอดจนฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
>> เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,15:28   อ่าน 103 ครั้ง