ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ
(วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะครูจัดกิจกรรมคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
***ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,10:32   อ่าน 166 ครั้ง