ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
(วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง มอบหมายให้นายเสรี สว่างศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
***โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ ยกย่องนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีความตระหนักถึงการปฏิบัติตนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสืบไป ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,16:29   อ่าน 283 ครั้ง