ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายชนภัทร ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
(วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562)

***นายชนภัทร ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
***ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา

 

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2562,14:44   อ่าน 160 ครั้ง