ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายชนภัทร์ ทบศรี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง พร้อมด้วย คุณประสาท จันทรโชติ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันหารือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2563,15:46   อ่าน 490 ครั้ง