ภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตลาดกระบัง มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตรายจำนวน 3 ถัง และกากน้ำตาล จำนวน 1 แกลลอน
(วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตลาดกระบัง มอบถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตรายจำนวน 3 ถัง และกากน้ำตาล จำนวน 1 แกลลอน(ใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ) และดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายที่ถูกวิธี เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของโรงเรียน
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,15:45   อ่าน 500 ครั้ง