ภาพกิจกรรม
แจกอาหารเสริมนม
(วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ 4 ฝ่าย และคณะครู ดำเนินการแจกอาหารเสริม (นมกล่อง) และใบงาน/แบบฝึกหัด ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนช่วงปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
***ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีมาตรการให้ผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2564,16:32   อ่าน 429 ครั้ง