ภาพกิจกรรม
แจกอาหารเสริมนม
(วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ 4 ฝ่าย และคณะครูดำเนินการแจกอาหารเสริม(นมกล่อง) และใบงาน/แบบฝึกหัด ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนช่วงปิดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ปกครองสามารถมารับได้ในวันที่ 23-24 มกราคม 2564 และนำงานเดิมที่มอบหมายไปครั้งก่อนมาส่งและรับงานใหม่
***ทางโรงเรียนมีมาตรการให้ผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,12:18   อ่าน 380 ครั้ง