ภาพกิจกรรม
เก็บขยะชิ้นใหญ่ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
(วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบพระคุณ นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะชิ้นใหญ่ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เพื่อให้สถานที่ เกิดความสะอาดและเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนของนักเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,12:21   อ่าน 378 ครั้ง