ภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ประธานกรรมการ 2. นายชำนาญ สวัสดี กรรมการ 3. นางสาวอัมพร เสนา กรรมการ
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,14:12   อ่าน 209 ครั้ง