ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
(วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เป็นประธานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 4 ฝ่าย คณะฝึกปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 5 ท่าน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณลานโดมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) ด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2564,14:24   อ่าน 285 ครั้ง