ภาพกิจกรรม
มอบโทรทัศน์แหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆ
(วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขอขอบพระคุณ คุณครูอัจฉราพร เที่ยงงามดี ข้าราชการครูบำนาญ เนื่องในโอกาสมอบโทรทัศน์แหล่งเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็กๆอนุบาล1/1 และมอบเงิน10,000บาทในการติดตั้งและพัฒนาโรงเรียนฯ ให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,15:05   อ่าน 17 ครั้ง