ภาพกิจกรรม
ร่วมกันอภิปรายการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ตลอดจนมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
(วันพุธ ที่ 20  กรกฎาคม พ.ศ.2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 4 ฝ่าย จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมกันอภิปรายการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ตลอดจนมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,15:09   อ่าน 14 ครั้ง