ภาพกิจกรรม
งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว
(วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครู ร่วมกับกรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมรอยต่อเด็กปฐมวัยสู่วัยเรียนคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญในการนำไปสู่การวางแผนการเชื่อมรอยต่อระหว่างกลุ่มวัยให้เติบโตเป็นเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพ
***ทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ยินดีต้อนรับ และขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,15:13   อ่าน 15 ครั้ง