ภาพกิจกรรม
บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
(วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณคุณเรืองศักดิ์  แท่นธรรมโรจน์ บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,15:17   อ่าน 15 ครั้ง