ภาพกิจกรรม
(วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณคุณออย ประทุมทอง และคุณอภิรัตน์ อ้วนจี ผู้ปกครอง ด.ช. ชัชวาล อ้วนจี ป.2/2 ที่บริจาคเครื่องเล่นสนามเด็กอนุบาลให้แก่โรงเรียน ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,15:18   อ่าน 15 ครั้ง