ภาพกิจกรรม
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
(วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565)
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง ที่มาให้ความรู้และซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ซึ่งนับว่ามีประโยชน์ต่อทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,15:21   อ่าน 16 ครั้ง