ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรการทุ่มเทเสียสละ สนับสนุน ส่งเสริมครูในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer LT)
(วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง รับเกียรติบัตรการทุ่มเทเสียสละ สนับสนุน ส่งเสริมครูในการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer LT) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
***ในการนี้ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังได้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการ 10ปี บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยหัวข้อเรื่องบ้านวิทยาศาสตร์น้อยสู่ความยั่งยืนในงานฯ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมี นางปริศนา อรัญนารถ วิทยากรท้องถิ่นLTและครูสายชั้นอนุบาลร่วมกับทีมงานคณะบุคลากรโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2(ดินแดง)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,13:18   อ่าน 18 ครั้ง