ภาพกิจกรรม
บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามาให้กับนักเรียน
(วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรและนักเรียน ขอขอบพระคุณบริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามาให้กับนักเรียน โดยจัดสรรให้นักเรียน ดังนี้
1. คณะกรรมการสภานักเรียน
2. นักเรียนชมรมนาฏศิลป์
3. นักเรียนชมรมดุริยางค์
4. คณะกรรมการห้องสมุด
5. นักเรียนที่สอบชิงทุน ป.2
6. จัดสรรเป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนเคหะชุมชนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี มา ณ โอกาสนี้????????????
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,13:22   อ่าน 25 ครั้ง