ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพิเศษ และบริเวณในโรงเรียน พร้อมต้อนรับนักเรียนทุกคนในวันเปิดเทอม อย่างมีความสุขและปลอดภัย ในภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,13:37   อ่าน 92 ครั้ง