ภาพกิจกรรม
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครูให้การต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยทำตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
***ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการวิรัตน์ ตรงแก้ว ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกล่าวต้อนรับครูบรรจุใหม่ และนักศึกษาฝึกสอน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดห้องเรียนและการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นต่าง ๆ
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขอ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ และอพปร. มาดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกในการข้ามถนนให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,13:42   อ่าน 113 ครั้ง