ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
(วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)
***นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมาย นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ และติดตามความพร้อมของโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2/2565
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,13:55   อ่าน 98 ครั้ง