ภาพกิจกรรม
ธงคุณภาพอากาศในโรงเรียน กทม.
(วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครูจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้ เรื่อง ธงคุณภาพอากาศในโรงเรียน กทม. เพื่อแจ้งเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตนในการปกป้องสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้อย่างปลอดภัย เสริมสร้างทักษะชีวิต เกิดความรู้ต่อสถานการณ์มลพิษทางอากาศ โดยทางโรงเรียนฯจะทำการติดตั้งธงสีในแต่ละวันไว้ที่หน้าโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระมัดระวัง เป็นการลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,14:05   อ่าน 610 ครั้ง