ภาพกิจกรรม
ตัดผมให้กับนักเรียนชายฟรีสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ในการตัดผมทรงนักเรียน
(วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565) 
***ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ได้มาตัดผมให้กับนักเรียนชายฟรีสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ในการตัดผมทรงนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเป็นอย่างยิ่ง 
***ทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังยินดีต้อนรับ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,09:40   อ่าน 87 ครั้ง