ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)
***นายวิรัตน์  ตรงแก้ว  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ และคณะครูให้การต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 45 ร่มเกล้า มาจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่บ้าน และเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชน ในการป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง
*** ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังยินดีต้อนรับ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,09:44   อ่าน 91 ครั้ง